Върни се горе

Пресцентър

Работата на Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел се възобновява поетапно

Работата на Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел ще бъде възобновена поетапно до пълно отстраняване на техническите причини за преустановения достъп.


Всички новини